Lezingencyclus over De IJssel

Lezing: Ontstaan van de IJssellinie ten tijde van de Koude Oorlog

Lezing door Stichting De IJssellinie: "Het ontstaan en de aanleg van de IJssellinie ten tijde van de Koude Oorlog."

In het kader van onze expositie ‘De IJssel, de mooiste rivier van Nederland’ organiseert Streekmuseum De Roode Tooren te Doesburg, bij voldoende belangstelling, weer een serie bijzondere lezingen en een excursie. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden/inschrijven.

Voor aanvullende informatie zie hieronder. De avonden worden gehouden in ‘Het Meulenhuus’ te Doesburg. Het cursusgeld bedraagt voor leden € 40,00, niet-leden € 50,00. Het bijwonen van één avond is ook mogelijk: voor leden € 12,00 en niet-leden € 15,00 per avond. Een en ander is inclusief koffie/thee. Men ontvangt hiervoor een nota.

U kunt zich voor de cyclus aanmelden bij Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-13 te Doesburg, telefoon 0313-474265, mobiel 06-51329978 (Rinus Rabeling); of per email via info@deroodetooren.nl.

Lezing door…

Lees verder

Lezing door Stichting De IJssellinie: "Het ontstaan en de aanleg van de IJssellinie ten tijde van de Koude Oorlog."

In het kader van onze expositie ‘De IJssel, de mooiste rivier van Nederland’ organiseert Streekmuseum De Roode Tooren te Doesburg, bij voldoende belangstelling, weer een serie bijzondere lezingen en een excursie. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden/inschrijven.

Voor aanvullende informatie zie hieronder. De avonden worden gehouden in ‘Het Meulenhuus’ te Doesburg. Het cursusgeld bedraagt voor leden € 40,00, niet-leden € 50,00. Het bijwonen van één avond is ook mogelijk: voor leden € 12,00 en niet-leden € 15,00 per avond. Een en ander is inclusief koffie/thee. Men ontvangt hiervoor een nota.

U kunt zich voor de cyclus aanmelden bij Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-13 te Doesburg, telefoon 0313-474265, mobiel 06-51329978 (Rinus Rabeling); of per email via info@deroodetooren.nl.

Lezing door Stichting De IJssellinie, ‘De Gelderse IJssel vormde de ruggengraat van de IJssellinie’

De IJssellinie was een militaire verdedigingslinie die tussen 1951 en 1954 langs de IJssel gebouwd werd om Nederland door middel van inundatie (het onder water zetten van land) te beschermen tegen een landinvasie. Hoewel de IJssel meerdere malen cruciaal bleek bij de verdediging van Nederland, in het bijzonder tijdens het Rampjaar (1672) en de Duitse aanval op Nederland in 1940, werd pas tijdens de Koude Oorlog besloten tot de bouw van een samenhangende verdedigingslinie.

Nederland vreesde na de Tweede Wereldoorlog een Russische landaanval omdat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hun strijdmachten fors ingekrompen hadden en de Verenigde Staten zich afwachtend opstelden tegenover Russische agressie.

De hoofdgedachte was dat door het volledig afdammen van de Waal en de Neder-Rijn al het water dat normaliter door die rivieren werd afgevoerd, de IJssel werd ingedrongen, die hierdoor niet alleen buiten zijn oevers zou treden, maar zelfs buiten zijn winterdijken. Hierdoor zou een gedeelte van Nederland, een strook met een breedte van 3 tot 15 kilometer van ongeveer IJsselmuiden ten noorden van Zwolle tot en met de Ooijpolder ten oosten van Nijmegen, geïnundeerd worden. Ook een fors deel van Duitsland zou bij grote waterafvoer onderlopen. Hierbij zou, zoals bij inundaties gebruikelijk, sprake zijn van een zorgvuldig

gecontroleerd waterpeil: het water moest zo hoog zijn dat vijandelijke troepen niet meer over land zouden kunnen oprukken, maar niet zo hoog dat zij dat per (groter) schip zouden kunnen doen. Ook in Doesburg en omgeving werden een aantal voorzieningen getroffen in het kader van deze IJssellinie.

Aan de IJssellinie werd zo weinig mogelijk ruchtbaarheid gegeven. De stuwen waren enigszins gecamoufleerd, doch vanaf de rivier uiteraard normaal zichtbaar. De belangstelling van de zijde van de bevolking leek echter gering, getuige reeds het feit dat de algemene bekendheid van deze waterlinie aanmerkelijk kleiner is dan die van de Hollandse Waterlinie. Rusland en ook Radio Moskou bleken echter, gezien uitlatingen in meerdere uitzendingen, wel op de hoogte van het bestaan ervan.

Lees minder

Wanneer

  • dinsdag 17 oktober 2017om 20.00 uur

Locatie

Reviews