Lezing Veerpoort
Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Lezing: Hanze en het Nedersaksisch

Lezing in dialect door Arjan Ligtenbarg. Ook voor de niet-dialectsprekers is het verhaal goed te volgen.

In het gehele gebied van de Hanze werd één taal, het Midden- of Nederduits, gesproken.

Het Hoogduits kende in de Middeleeuwen nog geen officiële spelling. Deze kwam pas in opmars na de vertaling van de Bijbel in het Duits door de kerkhervormer Maarten Luther én door de uitvinding van de boekdrukkunst. Het Vlaams-Nederlands en Hoogduits werden daarna officiële talen, met een vastgelegde spelling en erkende literatuur (proza en poëzie). Het Nedersaksisch bleef echter de algemeen gangbare taal, ook nadat de Hanze minder macht kreeg en ten slotte niet meer functioneerde. Geleidelijk ontstond een uitgestrekte zone van regionale dialecten en plaatselijke varianten daarop. Inmiddels is in Noord-Duitsland en in Oost-Nederland het Nedersaksisch een erkende taal.

De Hanze …

Lees verder

Lezing in dialect door Arjan Ligtenbarg. Ook voor de niet-dialectsprekers is het verhaal goed te volgen.

In het gehele gebied van de Hanze werd één taal, het Midden- of Nederduits, gesproken.

Het Hoogduits kende in de Middeleeuwen nog geen officiële spelling. Deze kwam pas in opmars na de vertaling van de Bijbel in het Duits door de kerkhervormer Maarten Luther én door de uitvinding van de boekdrukkunst. Het Vlaams-Nederlands en Hoogduits werden daarna officiële talen, met een vastgelegde spelling en erkende literatuur (proza en poëzie). Het Nedersaksisch bleef echter de algemeen gangbare taal, ook nadat de Hanze minder macht kreeg en ten slotte niet meer functioneerde. Geleidelijk ontstond een uitgestrekte zone van regionale dialecten en plaatselijke varianten daarop. Inmiddels is in Noord-Duitsland en in Oost-Nederland het Nedersaksisch een erkende taal.

De Hanze en de Hessenwegen zijn een begrip in Oost-Nederland. Het wegennet liep grotendeels oost-west in het gebied tussen de IJssel en het Duitse achterland. Dit heeft alles met de handel en handelswegen te maken, in en door de regio, en voert terug tot in de Middeleeuwen.

Langs de wegen zijn nog oude herbergen te vinden. We vinden ook namen terug als Hessenweg, Helweg en Heelweg. De hanzesteden langs de Noordzee en Oostzee komen sterk overeen met de IJsselsteden.

In het gehele gebied van de Hanze werd ooit één taal, het Midden- of Nederduits, gesproken. Het Hoogduits kende in de Middeleeuwen nog geen officiële spelling. Deze kwam pas in opmars na de vertaling van de Bijbel in het Duits door de kerkhervormer Maarten Luther én door de uitvinding van de boekdrukkunst. Het Vlaams-Nederlands en Hoogduits werden daarna officiële talen, met een vastgelegde spelling en erkende literatuur (proza en poëzie).

Het Nedersaksisch bleef echter de algemeen gangbare taal, ook nadat de Hanze minder macht kreeg en ten slotte niet meer functioneerde. Geleidelijk ontstond een uitgestrekte zone van regionale dialecten en plaatselijke varianten daarop.

Maar een echte taal was het niet, het werd tot een ’Mundart’ met ontelbaar veel plaatselijke variaties. Inmiddels is in Noord-Duitsland en in Oost-Nederland het Nedersaksisch een erkende taal.

Aanmelden voor de lezing kan gratis via veerpoortdoesburg@gmail.com 

De geschiedenis van de Hanze staat in het boek ‘Hanze, Tol & Handelswegen’,
door Arjan Ligtenbarg en Nico Spit, prijs € 28,50.

Lees minder

Wanneer

  • Gratis aanmelden via veerpoortdoesburg@gmail.com

Prijzen

  • Gratis aanmelden via veerpoortdoesburg@gmail.com

Locatie