Jan Toorop

Lalique Museum: “Jan Toorop & het animisme”

De tentoonstelling van “Jan Toorop & het animisme” is van 8 juli t/m 24 juni 2018 te bezichtigen.

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met museum “Het Valkhof” te Nijmegen en vele particulieren die hun werk in bruikleen hebben gegeven. Jan Toorop (1858-1928), vader van de bekende Charley Toorop, werd geboren te Poerworedjo, midden  Java in het voormalige Nederlands Indië. Deze tentoonstelling zal in het licht van Toorops’ afkomst staan.

De jonge Jan groeide op te midden van de natuur, het oerwoud en Kejawen, …

Lees verder

De tentoonstelling van “Jan Toorop & het animisme” is van 8 juli t/m 24 juni 2018 te bezichtigen.

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met museum “Het Valkhof” te Nijmegen en vele particulieren die hun werk in bruikleen hebben gegeven. Jan Toorop (1858-1928), vader van de bekende Charley Toorop, werd geboren te Poerworedjo, midden  Java in het voormalige Nederlands Indië. Deze tentoonstelling zal in het licht van Toorops’ afkomst staan.

De jonge Jan groeide op te midden van de natuur, het oerwoud en Kejawen, een Javaanse religieuze traditie, bestaand uit een versmelting van hoofdzakelijk animistische en boeddhistische invloeden. De ongetemde en mysterieuze natuur van het oerwoud op Banka waarmee zijn vader hem liet kennismaken en het schaduwspel van wajang-poppen, hebben een blijvende indruk op Toorop achter gelaten. Deze ervaringen prikkelden zijn fantasie en inspireerden het spel van bewegende lijnen in zijn symbolische werken. Hij vermengde in zijn symboliek invloeden van het westen met die van het oosten.

Jan Toorop had een donkere huidskleur en hij verhulde zijn gemengde afkomst niet, grotendeels  Indo met een Nederlands taalgebruik. Dit in tegenstelling tot de tendensen en gevoelens die destijds binnen de Nederlands-Indische gemeenschap heersten over hun eigen afkomst. Men werd zowel in het voormalige Nederlands Indië -in dit geval Java- als in Nederland noch volledig van hier noch als van daar gezien. Toorop heeft zijn afkomst juist centraal geplaatst en zijn exotische uiterlijk had een betoverende invloed op sommige van zijn bewonderaars, in het bijzonder de vrouwelijke, die hij vermaakte met zelf verzonnen verhalen over de Javaanse adel.

Zijn onderhoudende en beminnelijke aard bezorgde hem gemakkelijk vrienden. Toorop was een wereldburger maar bleef zijn Indische achtergrond trouw. In een interview zei hij hierover: “Indië kan niet uit mij worden weggedacht.  De grondslag van mijn werk is Oostersch.”

Na zijn opleiding aan onder andere de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam is Toorop vooral bekend geworden door zijn lithografie ter promotie van Delftsche Slaolie in 1894, waarin de art nouveau stijl zeer sterk tot uitdrukking kwam. De gebogen lijnen die de vloeiende olie moeten voorstellen en de stand van de handen zijn geïnspireerd op kronkelplanten in het oerwoud en het schaduwspel van wajang-poppen. Door de grote bekendheid van deze litho werd art nouveau in Nederland ook wel enigszins spottend “slaoliestijl” genoemd.

Tijdens de tentoonstelling zal een uitgebreide briefwisseling tussen Toorop en een aantal van zijn vrouwelijke aanbidders getoond worden. Daarnaast zal werk te zien zijn van Annie Hall, Toorops’ vrouw en werk van leerlingen zoals Mies Elout-Drabbe en Riet van Houten.

De expositie heeft een vernieuwend  uitgangspunt omdat de focus zich volledig op de afkomst van Toorop richt die beïnvloed werd door de wilde natuur van het oerwoud, Toorop was en bleef ‘oostersch’. Uit de tentoonstelling blijkt dat Toorop een groot geloof had in de mystieke wereld om ons heen.

Rondom deze expositie vinden regelmatig lezingen plaats waarbij ingegaan wordt op de invloeden die de het leven in het voormalige Indische leven op hem hebben gehad, het animisme, de stijl van werken als ook het kleurgebruik.

De tentoonstelling van “Jan Toorop & het animisme” is van 8 juli t/m 3 juni 2018 te bezichtigen.

Lees minder

Wanneer

  • elke dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag t/m 24 juni 201812.00 - 17.00 uur

Locatie

Reviews