GREGORIAANSE MUZIEK IN GROTE OF MARTINIKERK DOESBURG
Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Gregoriaanse muziek in de Martinikerk

Op zondag 19 mei a.s. klinkt in de Grote of Martinikerk  muziek die in deze kerk dagelijks geklonken heeft in de tijd vóór de Reformatie die in Doesburg in 1586 voet aan de grond kreeg. Muziek uit de katholieke lithurgie in de protestantse Martinikerk: terug naar de roots van de kerk! Op het programma staat onder andere  gregoriaanse muziek uit de middeleeuwen en renaissance. Van oudsher werd de lithurgische dag in de katholieke kerk bepaald door het getijdengebed, gezongen door monniken, monialen en andere geestelijken met hoge wijding.

De term gregoriaans verwijst naar paus Gregorius de Gr…

Lees verder

Op zondag 19 mei a.s. klinkt in de Grote of Martinikerk  muziek die in deze kerk dagelijks geklonken heeft in de tijd vóór de Reformatie die in Doesburg in 1586 voet aan de grond kreeg. Muziek uit de katholieke lithurgie in de protestantse Martinikerk: terug naar de roots van de kerk! Op het programma staat onder andere  gregoriaanse muziek uit de middeleeuwen en renaissance. Van oudsher werd de lithurgische dag in de katholieke kerk bepaald door het getijdengebed, gezongen door monniken, monialen en andere geestelijken met hoge wijding.

De term gregoriaans verwijst naar paus Gregorius de Grote. Hij was paus vanaf  590  tot aan zijn dood in 604. Hij bevorderde het verzamelen en ordenen van de toen reeds eeuwenoude bestaande kerkelijke liturgische muziek. Hij bracht eenheid in de kerk en daarmee versterkte hij ook de macht van de kerk. Het concert is een zogenaamd alternatim-concert. Alternatim, ofwel wisselzang. Zo werden vroeger in de synagoge al de psalmen gezongen. Alternatim kan op verschillende manieren vorm worden gegeven. Bijvoorbeeld: schola / orgel, of schola / polyfoon koor. Schola is het koor dat de godsdienstoefeningen in de Rooms-Katholieke Kerk begeleidt. Deze verschillende variaties zullen tijdens dit concert te horen zijn.

Uitvoerenden zijn De Schola Cantorum Arnhem , USKK | Cappella Traiectina met Marcus Bergink – orgel, onder leiding van Jan Bogaarts. Schola Cantorum Arnhem is opgericht in de zomer van 1966 en verzorgt de gregoriaanse zang tijdens de liturgie. Tijdens zijn periode als wetenschappelijk medewerker en docent muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht, richtte Jan Boogaarts het Utrechts Studenten Kamerkoor op: een selecte groep jonge zangers, afkomstig van diverse studierichtingen. Als de leden van het USKK begin jaren ’80 zijn uitgezwermd over Nederland en daarbuiten, treffen zij elkaar nog geregeld om onder leiding van Jan Boogaarts de mooiste polyfone noten nieuw leven in te blazen. Cappella Traiectina bleef bestaan tot midden jaren ’90. Sinds enkele jaren is de cirkel rond. Leden van beide koren komen jaarlijks enkele keren samen om in deze gecombineerde bezetting en met Jan Boogaarts hun geliefde polyfonie te zingen, voortbouwend op een traditie van meer dan vijftig jaar.

Lees minder

Locatie