Kijk op www.gasthuiskerkdoesburg.nl voor meer informatie.