Deze in september 1743 geboren expeditiereiziger bracht Zuid-Afrika in de 18de eeuw in kaart en gaf het land daarmee een gezicht. Parallel aan de tentoonstelling zendt de NTR een zevendelige tv-serie uit, gepresenteerd door Hans Goedkoop. Uitgeverij VanTilt uit Nijmegen geeft een begeleidend boek uit bij de tentoonstelling.

Primeur Gasthuiskerk


Dit boek wordt gepresenteerd tijdens de officiële opening op 17 februari in Amsterdam, maar dankzij Boek en Buro in Doesburg heeft Gasthuiskerk Doesburg de primeur tijdens het leescafé van woensdag 8 februari. Verder zijn er extra rondleidingen, een symposium, een zesdelige Klokhuis-jeugdserie, de uitgebreide website robertjacobgordon.nl en een bewerking van de ‘grote’ serie voor SchoolTV. Het Rijksmuseum maakte daarnaast met uitgeverij ThiemeMeulenhoff een aantal lessen en lesbrieven. Het in Doesburg uitgegeven boek over Gordon van Herman Staring is gedurende de tentoonstelling te koop in de museumwinkel in Amsterdam, maar is nu al te koop bij Boek en Buro in Doesburg.

In de archieven


Een groep vrijwilligers is onder professionele leiding al enige maanden aan het graven in de archieven om meer te weten te komen over de Doesburgse jaren van Gordon. Deze toonde een voor zijn tijd atypische interesse in de natuur, de talen, de volkeren en de gebruiken van Zuid-Afrika. Het onderzoeksteam hoopt meer te weten te komen over hoe Gordon aan die denkbeelden kwam. In Zuid-Afrika is Robert Jacob Gordon een bekende naam, die in een adem wordt genoemd met ontdekkingsreizigers als Vasco da Gama en Bartholomeus Dias.

Popup-museum


In Doesburg opent gedurende de periode van de tentoonstelling een popup-museum in De Waag over de jonge jaren van Robert Jacob Gordon, zijn daden en denkbeelden en zijn Doesburgse familie, ook in latere eeuwen. Dit museum toont ook uitgebreid de geschiedenis van de Schotse Brigade in Doesburg en het leven in de 18e-eeuwse frontierstad, waar de vestingwerken van Menno van Coehoorn net zijn aangelegd.

Veel interesse


Doesburg, Gordon’s geboortestad, is ook op een aantal andere manieren betrokken. Zo bezoekt burgemeester Van der Meijs op donderdag 16 februari op uitnodiging van het Rijksmuseum de officiële opening in Amsterdam in het gezelschap van de twaalfjarige nationale museuminspecteur Ivo van der Veen, ook uit Doesburg. In de periode daarna krijgen zes Doesburgers een zeer exclusieve VIP-rondleiding in Amsterdam. Het Rijksmuseum nodigde ook een Doesburgse schoolklas uit om de tentoonstelling te bezoeken met de Museumbus. Voor deze activiteiten is veel media-interesse van lokale en regionale media tot zelfs vanuit Zuid-Afrika. Het Rijksmuseum ondersteunt HetHuisDoesburg op veel gebieden met materiaal, informatie en publiciteit.

De Doesburgse activiteiten zijn te volgen op de onderstaand websites: